icon-ergoicon-fysioicon-handlogo-handen Afspraak maken
Menu

Handtherapie

Handtherapeuten gaan niet met de handen over elkaar zitten. Ze slaan de handen ineen om te zorgen dat iedereen, handig of onhandig, eenhandig of tweehandig, rechtshandig of linkshandig, in goede handen is!

U kunt voor elke vraag over de hand(functie) bij ons terecht. Om u een indruk te geven hieronder een aantal veelvoorkomende aandoeningen die wij met handtherapie kunnen behandelen:

 

Indicaties  voor handtherapie

 

Overbelastingklachten

 • Pees(schede) ontstekingen: M. Quervain, Trigger vinger
 • Zenuwprikkeling: Carpaal tunnelsyndroom
 • CANS klachten: klachten in arm, nek, schouder
 • Artrose van duim en/ of vingers

Letsels na trauma

 • Skiduim
 • Polsfractuur
 • Hand- of vinger fractuur
 • Kneuzing aan pols, hand of vingers
 • Peesletsel aan vingers: strekpeesletsel zoals een Mallet vinger
 • Buigpeesletsel

Nabehandeling van chirurgische ingrepen

 • Hand- of vinger fractuur, peesletsel, zenuwletsel, gewrichtsletsel, M. Dupuytren, Carpaal Tunnel Release, amputatie, (huid)transplantatie

 

Beperkingen, belemmeringen in dagelijks functioneren

 • Hulpmiddelen, handigheidjes, compensaties, belasting-belastbaarheid

 

Symptomen van bovenstaande aandoeningen kunnen o.a. bestaan uit pijn, roodheid, zwelling, tintelingen, mobiliteitsbeperkingen, gevoelsstoornissen, krachtsverlies, vermoeidheid en functieverlies.

Intake en onderzoek:

Wanneer u bij een handtherapeut in behandeling komt, krijgt u eerst een intakegesprek. De handtherapeut zal middels vragen en uw eigen inbreng de klachten zo goed mogelijk in kaart brengen. Daarna zullen er diverse testen gedaan worden om tot een diagnose te komen. Wij hechten veel waarde aan het meten met diverse meetinstrumenten om zo ook het klachtenverloop goed te monitoren tijdens het behandeltraject.

Soms wordt ook echografie ingezet om inzicht te krijgen in de processen die zich onderhuids afspelen.

Na het eerste consult wordt samen met u een behandelplan opgesteld om uw doelen te bepalen. Hierna zal de behandeling gestart worden die is toegespitst op uw persoonlijke problematiek en doelen.

Let op; als je een handtherapeut één vinger geeft, pakt deze vaak de hele hand en ze zullen je niet de hand boven het hoofd houden!

Behandeling

Afhankelijk van de klacht kan een behandeling eenmalig, enkele weken of langdurig zijn. Ook de frequentie van therapie kan wisselen. Dit zal met u besproken worden.

Bij handletsel is het niet altijd noodzakelijk om geopereerd te worden. Vaak kan er met behulp van handtherapie het gewenste resultaat behaald worden. Dit wordt ook wel conservatieve therapie genoemd. Deze therapie is gericht op het weer zo optimaal mogelijk te laten functioneren van uw hand.

Indien een operatie toch noodzakelijk is, kan handtherapie een zinvolle aanvulling zijn bij de nabehandeling. Zowel voor als na de operatie kan handtherapie ingezet worden. Bij een pre-operatieve behandeling kunt u denken aan het aanleren van bepaalde oefeningen om de handfunctie zo optimaal mogelijk te krijgen. Tevens kunnen er dan metingen gedaan worden om het resultaat na de operatie te beoordelen.

Na de operatie ligt de nadruk op het bevorderen en begeleiden van het genezingsproces: wondverzorging, tegengaan van zwelling, littekenbehandeling, oefentherapie en spalktherapie.

Indien nodig wordt er dieper ingegaan op beperkingen in het dagelijks handelen en oplossingen hiervoor.

Het behandeltraject kan bestaan uit:

 • Het opstellen van specifieke oefeningen voor verbetering van mobiliteit, kracht en functie.
 • Het meten van vooruitgang en bijsturen van de behandeling.
 • Het aanmeten en vervaardigen van een (correctie-) spalk.
 • Het geven van advies over het gebruik van uw hand/pols/arm.
 • Wondverzorging en littekenbehandeling.
 • Het geven van advies over het gebruik van uw hand en de balans in uw activiteiten.
 • Het geven van advies over (kleine) hulpmiddelen.
 • Een behandeling wordt altijd zoveel mogelijk op uw persoonlijke situatie afgestemd.

Wanneer het dagelijks handelen weer naar tevredenheid verloopt, sluiten wij de behandeling af. U kunt daarna weer met de hand over het hart strijken en iemand de hand toereiken!