icon-ergoicon-fysioicon-handlogo-handen Afspraak maken
Menu

Kwaliteit

Snelle patiëntenzorg, kwaliteit en deskundigheid zijn onze belangrijkste doelen bij het handtherapeutisch handelen. Daarnaast vinden we goede communicatie en transparantie erg belangrijk.

Hiervoor worden regelmatig scholingen gevolgd en vindt overleg plaats. Ook interne evaluatie is een onderdeel van overleg. We blijven er naar streven om de kwaliteit van handelen en de handtherapeutische zorg op een hoog niveau te houden. Wij staan ingeschreven in de Kwaliteitsregisters voor respectievelijk fysio- en ergotherapeuten. Daarnaast zijn wij aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Handtherapie.