icon-ergoicon-fysioicon-handlogo-handen Afspraak maken

Vergoedingen

Wanneer u bij een handtherapeut/fysiotherapeut terecht komt, dan worden de behandelingen vergoed uit uw aanvullende verzekering. Dit komt uit hetzelfde budget als fysiotherapie. De vergoeding uit uw aanvullende verzekering maakt geen aanspraak op uw eigen risico.

Wordt u behandeld door een handtherapeut/ergotherapeut, dan vindt vergoeding plaats via de basisverzekering. Deze omvat per jaar 10 uur vergoeding. De vergoeding uit de basisverzekering valt onder het eigen risico.

Het spalkmateriaal wordt niet vergoed door uw zorgverzekering, hiervoor vragen wij een eigen bijdrage.

Tarieven 2022

De meeste behandelingen worden vergoed via uw zorgverzekering en worden dan ook rechtstreeks gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar. Als de behandelingen niet vergoed worden of u heeft geen aanvullende verzekering, dan zullen deze bij u in rekening gebracht worden. Daarvoor gelden onderstaande tarieven.

Tarievenlijst Fysiotherapie- Handtherapie

Reguliere zitting fysiotherapie- handtherapie

€ 34,00

Zitting manuele therapie- handtherapie

€ 45,00

Screening en Intake en onderzoek: eerste behandeling

€ 43,00

Intake en onderzoek na verwijzing: eerste behandeling

€ 43,00

Op verzoek arts of specialist: eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek incl. rapportage

€ 57,00

Eenvoudige, korte rapporten

€ 32,00

Uitgebreide rapporten

€ 67,00

Toeslag voor behandeling aan huis

€ 15,00

Toeslag voor behandeling in instelling

€   8,00

Let op!

  • Bovenstaande tarieven zijn van toepassing op het moment dat u niet of onvoldoende verzekerd bent.
  • Wij hebben met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten. Bent u voldoende aanvullend verzekerd dan zullen de tarieven gelden die de zorgverzekeraar met ons contractueel heeft vastgelegd.
  • U bent zelf verantwoordelijk hoeveel behandelingen u vergoed krijgt door uw zorgverzekeraar.
  • Voorkom verrassingen: kijk zelf naar uw polisvoorwaarden!